Köpvillkor och information

Priser

Alla priser på Lunds Spelfestival visas inklusive moms (Lunds Spelfestival är inte moms-registrerat).

Biljetter och evenemang

Ångerrätt
Köpt biljett återlöses eller bytes ej. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller inte på biljettköp, vilket innebär att samtliga beställningar gjorda på Evenemangsbiljetter.se är bindande.

Framflyttat evenemang
För evenemang som ställs in men där arrangören tillgängliggör ett nytt datum för när biljetterna är giltiga så gäller biljetterna för det nya datumet. Inga återköp görs vid detta fall. Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttats.

Inställt evenemang
Det är kundens ansvar att kontrollera om evenemanget blivit inställt eller flyttats. Lunds Spelfestival informerar vanligtvis de kunder som berörs vid ett sådant tillfälle.
Lunds Spelfestival ersätter inte eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

Byte av lokal
Det är kundens ansvar att hålla koll på att evenemanget inte bytt lokal. Lunds Spelfestival tar inget ansvar för detta, även om vi allt som oftast informerar kunden ifall detta sker. Inga återköp görs på grund av byte av lokal.

Byte av tid
Det är kundens ansvar att kontrollera evenemanget tid. Vid byte av tid på informerar Lunds Spelfestival vanligtvis de kunder som berörs. Det är dock kundens ansvar att kontrollera detta och vi ska inte hållas ansvariga för ifall kunden missar hela eller delar av evenemanget på grund av att evenemanget bytt tid.
Lunds Spelfestival ersätter inte heller eventuellt tillkommande kostnader som exempelvis resa, boende eller andra kostnader i samband med evenemanget.

Fysiska artiklar

Tillämplighet
Dessa villkor och information gäller köp från Lunds Spelfestical gentemot konsumenter. Ångerrätten enligt lag gäller för köp gjorda via webbutik (www.lundsspelfestival.se). Övriga köp via direktförsäljning eller vid mässor eller annat omfattas inte av ångerrätt. Reglering sker enligt svensk lag på alla köp.

Köp Och Beställning
Utöver direktförsäljning vid särskilda evenemang gör man beställningar och köp via webbutiken. Beställningar tas endast emot i webbutiken, ej via mail eller telefon. Beställare i åldern 16-18 år måste inhämta målsmans tillåtelse innan köpet genomförs. Beställare under 16 år får inte beställa varor via webbutiken.

Betalning
All betalning via webbutiken sker i samarbete med tredje part och de betalningsmetoder som är tillgängliga därigenom.

Frakt Och Returer
Frakt tillkommer på samtliga beställningar via webbutik enligt vad som särskilt anges i webbutiken vid var tillfälle. För ej uthämtade paket tillkommer en avgift motsvarande den faktiska fraktkostnaden för retur samt en expeditionsavgift om 150 kr. Beställaren är ansvarig för sådana kostnader.

Leveranstider
Normal leveranstid är 7-10 dagar inom Sverige. Vi använder normalt PostNord för frakthantering om inget annat anges. För frakt utomlands varierar leveranstiderna. Ditt paket finns normalt hos ditt ombud i 14 dagar och måste hämtas utom inom denna tid. För ej uthämtade paket debiteras avgift enligt ovan.
Beroende på innehållet i din order kan den komma att delas upp på flera leveranser. Detta sker kostnadsfritt.

Särskilt Om Förhandsbeställningar Och Crowdfunding
Vid förhandsbeställningar, inklusive crowdfunding, kan inte leveranstiderna ovan garanteras. Löpande leveranstid gäller enligt den information som tillhandahålls. Om ett leveransdatum har fastställts, framgår detta. Beräknade datum vid crowdfunding är ej att betrakta som fastställt leveransdatum utan preliminärt leveransdatum. För det fall en produkt försenas med mer än tre månader från fastställt leveransdatum äger kund dock rätt att häva köpet och kräva återbetalning av erlagt belopp genom att maila info@lundsspelfestival.se

Avbeställning, Öppetköp Och Bytesrätt
Beställda varor kan ej avbeställas. Lunds Spelfestival tillämpar ej öppet köp eller bytesrätt annat än om så särskilt framgått vid ordertillfället.

Ångerrätt
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från mottagandet (se dock undantag nedan). För att begära ångerrätt kontaktar du oss via info@lundsspelfestival senast den 14:e dagen från då du mottog varan.
Returfrakt bekostas enligt Distansavtalslagen av köparen. Varan ska återsändas emballerad på ett sätt som motsvarar det sätt på vilket Lunds Spelfestival levererat varan.
Notera att för att ångerrätten ska kunna tillämpas får varan inte ha använts, skadats eller liknande. Exempel på sådan användning där ångerrätten anses förbrukad är så kallad bruten pärmrygg. Du får dock undersöka varan. Återbetalning för ångrat köp enligt ångerrätten utbetalas normalt inom 14 dagar från det att varan kommit Lunds Spelfestival i retur.
Undantag från ångerrätten: Vid köp av digitala produkter som levereras genom mail eller nedladdning, såsom exempelvis pdf-filer, tillämpas inte ångerrätt. Ångerrätt tillämpas inte heller vid köp av varor som fått en tydlig personlig prägel eller tillverkats enligt köparens instruktioner, exempelvis köp av speciella produkter i s.k. crowdfunding där köparen utformar ett äventyr, särskilda illustrationer utefter köparens anvisningar infogas i tryckta produkter eller liknande.

Reklamationer
Reklamation av felaktig eller skadad vara sker till info@lundsspelfestival.se

Behandling Av Personuppgifter
I samband med beställning anges personuppgifter för att behandla beställningen. I samband med din registrering och beställning samtycker du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja avtalet gentemot dig och för att informera dig om erbjudanden och andra produktköp. Vi utlovar dock att aldrig mot ersättning, utan ditt godkännande, sälja dina uppgifter. Du har enligt Personuppgiftslagen rätt att ta del av den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via info@lundsspelfestival.se.

Tvist
Vid tvist där köparen är privatperson är Lunds Spelfestivals policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kontaktuppgifter
E-post: info@lundsspelfestival.se
Org.nr: 802540-5096
Arrangörsföreningen Lunds Spelfestival , ℅ Johan Norrman, Rönnbärsgränden 12, 224 56 Lund