Integritetspolicy

Ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Arrangörsföreningen Lunds Spelfestival, org nr. 802540-5096, (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Föreningen respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt dataskyddsförordningen som personuppgifter. Data, bild (foto, teckning), ljudupptagning, e-post, adress, mobilnummer, privata bilens reg.nr, osv

Denna integritetspolicy gäller när du medverkar i föreningens verksamhet eller använder föreningens webbsidor, appar och tjänster som ingår under en app eller på en webbplats som administreras av föreningen.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för flera ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar dina personuppgifter för:

 • att hantera medlemskap i föreningen,
 • att sköta föreningsadministration, som fakturor, bokföring och e-post,
 • konto- och betalningsinformation,
 • kontakter med medlem
 • anmälan till en aktivitet i föreningens verksamhet,
 • att notera speciell kost eller annan personlig information du ger oss,
 • att registrera ranking och utmärkelser,
 • kontakt med funktionär vid föreningens arrangemang,
 • utbildningar föreningen arrangerar eller anmäler dig till,
 • publicering av material på våra webbsidor och i våra sociala medier,
 • att följa upp besök på våra webbplatser och appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Föreningen behandlar också personuppgifter när:

 • du kontaktar oss via e-post eller sociala medier,
 • du fyller i din eller andras e-postadress, postadress, telefonnummer eller personnummer på föreningens webbplatser.

När du använder vår webbplats och app kan personuppgifter samlas in via cookies. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Ändamål med behandlingLaglig grund
Hantering av medlemskap i föreningenAvtal
FöreningsadministrationAvtal
Deltagande i föreningens verksamhetAvtal
AnställningAvtal och rättslig förpliktelse
Ansökan om bidragRättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljningAllmänt intresse
Deltagande i utbildningarAvtal eller samtycke
Kontakter med föreningenIntresseavvägning
Utnyttjande av våra externa tjänsterAvtal
Besök på våra webbsidor och våra sociala medierIntresseavvägning
Publicering av material på våra webbsidor och sociala medierIntresseavvägning och ibland samtycke

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Som regel behåller vi personuppgifterna 12-24 månader efter att ändamålet upphört. Om personuppgifterna ingår i föreningens bokförings så rensas de ut 8.e året efter bokföringsåret. Om personuppgifterna ingår i protokoll, i beskrivning av föreningens verksamhet så kan dessa arkiveras i kommunens offentliga arkiv. Uppgifter som publicerats på webbsidor och sociala medier får anses finnas för evigt utanför föreningens kontroll.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som föreningen har. Ett utdrag per år är kostnadsfritt, för ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på ditt samtycke och du återkallar samtycket
 • Om uppgifterna används för direktmarknadsföring och du motsatt dig detta
 • Om du motsätter sig användande av uppgifterna inom ramen för en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk
 • Du har också rätt att dra in ett samtycke och att invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta föreningens styrelse för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen på info@lundspelfestival.se eller skickar ett brev till Lunds Spelfestival, c/o Johan Norrman, Rönnbärsgränden 12, 224 56 Lund.